Sunday, December 18, 2016

MEGARA’LI THEOGNIS’TEN (MÖ CA. 625-480) PARÇALAR [SOME FRAGMENTS FROM THEOGNIS OF MEGARA (CA. 625-480 BCE)]


"Megara’lı Theognis’ten (MÖ ca. 625-480) Parçalar [Some Fragments from Theognis of Megara (ca. 625-480 BCE)]." şurada: Şiir ve İnşâ 7 (January-February-March - Winter 2017): 3-4.

Thursday, December 8, 2016

ADLANDIRMA VE VARLIĞIN SINIRLARI [NAMING AND THE MARGINS OF BEING]

Adlandırma ve Varlığın Sınırları” [Naming and the Margins of Being]. (A Philosophy Workshop with students in the 11th grade) was moderated in FMV Private Işık High School, Nisantasi Campus on December 8th, 2016 at 1:30 pm in Istanbul / Turkey.

Tuesday, November 29, 2016

(YENİ) TARİHSELCİLİK VE (ESKİ) FİLOLOJİ: TARİHİ (YENİDEN) OKUMANIN İMKANLARI ÜZERİNE [(NEW) HISTORICISM AND (OLD) PHILOLOGY: ON THE MEANS OF (RE-)READING THE HISTORY]


(Yeni) Tarihselcilik ve (Eski) Filoloji: Tarihi (Yeniden) Okumanın İmkanları Üzerine

(Yeni) Tarihselcilik ve (Eski) Filoloji: Tarihi (Yeniden) Okumanın İmkanları Üzerine [(New) Historicism and (Old) Philology: On the Means of (Re-)Reading the History] was presented on November 29th, 2016 at 2:00 pm at the Department of History in Ankara Social Science University in Ankara / Turkey

Monday, November 28, 2016

NOMOTHETÊS: HERODOTOS’TAN LUCRETIUS’A ANTIKÇAĞ’DA DİLİN KÖKENİ SORUNU [NOMOTHETÊS: THE PROBLEM OF ORIGIN OF LANGUAGE FROM HERODOTUS TO LUCRETIUS IN ANTIQUITY]

Nomothetês: Herodotos’tan Lucretius’a Antikçağ’da Dilin Kökeni Sorunu

Nomothetês: Herodotos’tan Lucretius’a Antikçağ’da Dilin Kökeni Sorunu” [Nomothetês: The Problem of the origin of language from Herodotus to Lucretius in Antiquity] was presented on November 28th, 2016 at 3:00 pm at the Department of Ancient Language and Culture, Division of Greek Language and Literature in Ankara / Turkey.

Thursday, November 17, 2016

TALKING ABOUT THE UNKNOWN GOD [BİLİNMEYEN TANRI HAKKINDA KONUŞMAK]


Istanbul Şehir University Philosophy Talks 26
 
Talking about the unknown God.” was presented on November 17th, 2016
at 3:00 pm at the West Campus, Room 2003 in Istanbul Şehir University in Istanbul / Turkey.

The Pseudo-Dionysian corpus seems best known for its contributions to the theme of unknowing and apophatic theology. This might well please the author who probably chose the pen-name Dionysius to help make this very point. According to Acts 17, Paul’s sermon on the Areopagus in Athens seized on the inscription of a nearby altar, “To an unknown God” (Agnôstôi Theôi), so the writings attached to the name of his Athenian convert are especially concerned with God as known and unknown. From this starting point, the Corpus Dionysiacum presents an elaborate hierarchical account of the universe, a complementary regimen of austere negative theology, and a description of deifying union with the “God beyond being” as “unknowing” (agnôsia). Pseudo-Dionysius’ entire mystical theology narrates the self’s efforts to unite with the “God beyond being” as a perpetual process of affirming (kataphasis) and negating (apophasis) the divine names. Pseudo-Dionysius’ conviction is that only by contemplating and then “clearing away” (aphairesis) all of our concepts and categories we can clear a space for the divine to descend free of idolatrous accretions. The result of such agnôsia, however, is no mere “agnosticism” but rather the indwelling of the unknown God (agnōstos theos) as Christ, on the model of Paul in Gal. 2:20, wherewith the aspirant simultaneously “unknows” God and the self. According to Pseudo-Dionysius, “complete unknowing is a knowledge of that which is beyond (hyper) everything known” and Moses is “united surpassingly to the completely unknown by an inactivity of all knowledge, knowing beyond (hyper) mind by knowing nothing.” The climax of the Dionysian method is not simply a negation of some concept about God, but the negation of the concept of negation itself. God is beyond all human words and concepts, including the utterance of denials and the idea of negation. Even the most sophisticated theological negations do not capture God. Beyond the last word is only silence. Then what is the exact means of talking about the unknown God? 

Friday, May 27, 2016

DIVINE NAMES AS 'TOKENS AND TRACES' OF BEING IN CORPUS DIONYSIACUM


"Divine Names as 'Tokens and Traces' of Being in Corpus Dionysiacum." was presented in The 2016 Annual Meeting of the North American Patristics Society (NAPS), Chicago, IL, on May 26, 2016.

Saturday, April 2, 2016

KRATYLOS'A YORUMLAR: PHYSIS-NOMOS KARSITLIĞI BAĞLAMINDA FİLOLOJİK VE YORUMBİLİMSEL BİR İNCELEME, CİLT 2 / COMMENTARIES ON CRATYLUS: A PHILOLOGICAL AND HERMENEUTICAL EXAMINATION IN THE CONTRADICTION BETWEEN PHYSIS AND NOMOS, VOLUME 2

Kratylos'a Yorumlar: Physis-Nomos Karsıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2
 2016, Kratylos'a Yorumlar: Physis-Nomos Karsıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Platon'un Kratylos'u, dil felsefesinin başlangıç noktası, dilbilimin kaçınılmaz başvuru kaynağı, dille ilgili kafamızı kurcalayan onlarca sorunun ilk defa telaffuz edildiği metindir. Platon'un Kratylos'u, dahiyane, ancak bir o kadar da bilmecemsi bir diyalogdur. Metindeki etimolojik araştırmanın sıradüzeninden, açıklamaların arkasındaki niyetin ciddiyetine, Sokrates'in tartışmada hangi safı tuttuğundan, Platon'un kasten gizlenen gerçek fikirlerine, sırlarla dolu bir atmosfer Kratylos'un satırlarında bile isteye oluşturulmuş gibidir. Bu sır perdesini kaldırmaya çalışan okuyucu ya da çevirmen her seferinde yeniden dilin içine davet edildiğini fark etmekten kendisini alamaz. Kratylos belki tam da, dile yönelik soruların cevaplarının ancak dilin içinde aranabileceğinin çıkmazına giden bir yol olarak tasarlanmıştır.

Bu yolda yürüyen yorumcu filolojinin en küçük ayrıntıları gözden kaçırmayan bakışından yararlanırken, metnin kültürel ve felsefi bağlamına da nüfuz etmek zorunda kalır. Elinizdeki inceleme böyle iki yönlü bir yöntemsel yaklaşımla Klasik Atina'da doğa-yasa (physis-nomos) arasındaki gerilimin dilsel boyutlarını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Zira Yunan dilindeki fonetik bir sorunu, maddi kültüre dair bir ayrıntıyı, Yunan alfabesinin tarihsel gelişimini ya da deyimsel bir ifadenin dayandığı toplumsal belleği araştırırken yorumcu her seferinde felsefenin ayakkabılarıyla dil yolunda yürüdüğünün bilincine varır. Dil yolunda ve okuru da dil yoluna davet ederek...

Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa Sayısı:
419
ISBN: 978-975-995-701-8
Fiyatı: 25 TL
Felsefe Serisi 35

Friday, April 1, 2016

PLATON: KRATYLOS. GİRİŞ, METİN, ÇEVİRİ VE DİZİNLER, CİLT 1 / CRATYLUS: INTRODUCTION, TEXT, TRANSLATION, AND INDICES, VOLUME 1

Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1
 2016, Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Platon'un Kratylos'u, dil felsefesinin başlangıç noktası, dilbilimin kaçınılmaz başvuru kaynağı, dille ilgili kafamızı kurcalayan onlarca sorunun ilk defa telaffuz edildiği metindir. Platon'un dil kullanımı Kratylos'un labirentlerinde rafine edilirken, aslında Klasik Atina'nın entelektüel çevrelerindeki en popüler tartışmalarından biri gözler önüne serilmektedir: Adların Doğruluğu. Kratylos, dilin bilimsel, felsefi, dinsel yönlerini sorgulayan bir dizi hâlâ cevapsız soruyla gündemdeki yerini korumaktadır. Bunlardan sadece birkaçı söyle sıralanabilir: Bir adı doğru yapan nedir? Adların bir doğruluğu varsa bu doğruluk uylaşımsal mıdır yoksa doğal mıdır? Söz konusu doğruluğun üzerinde yükseldiği zemin nedir, anlam mı, yoksa sözcüklerin kendileri mi? Kullandığımız dilin iletişimde sağladığı ortaklıktan nasıl emin olabiliriz?
Platon'un Kratylos'u Türkçede okuyucunun karşısına ilk defa çıkmıyor. Ancak elinizdeki kitapta yer alan çeviri Yunanca orijinal metnin titiz bir incelenmesinin, satır satır, kimileyin hece hece, hatta harf harf, kılı kırk yaran bir filolojik bir dakikliğin ürünü olduğu iddiasını taşımaktadır. Çünkü bu çalışma, diyalogda başvurulan deneysel dil cambazlıklarında ya da etimolojik sözcük oyunlarındaki zeka parıltısını kaybetmemeye çalışan bir çeviri pratiğiyle ortaya çıkmıştır. Bu zeka pırıltısı bir yandan okurun gözlerini kamaştırırken, öte yandan dilin, dilbilimin, dil felsefesinin karanlık dehlizlerini aydınlatmaktadır. Kratylos'un sunduğu sorunsal alan, Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme başlıklı ikinci ciltteki yorumlarla bir nebze daha net bir görünüme kavuşmaktadır.

Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa Sayısı:
236
ISBN: 978-975-995-700-1
Fiyatı: 13 TL
Felsefe Serisi 34

Thursday, March 31, 2016

PROKLOS, ADLANDIRMANIN ONTOTEOLOJİSİ. PLATON'UN KRATYLOS'UNA YORUM / PROCLUS, ONTOTHEOLOGY OF NAMING. COMMENTARY ON PLATO'S CRATYLUS

Proklos: Adlandırmanın Ontotelojisi. Platon'un Kratylos'una Yorum
2016, Proklos: Adlandırmanın Ontotelojisi. Platon'un Kratylos'una Yorum. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Neredeyse bin yıllık bir geleneğin, Platon'un Akademeia'sındaki halefler silsilesinin son halkalarından biridir Proklos. Onun hayatını yazan Marinos'un aktardığı kadarıyla, ilk defa Atina’ya gelen Proklos, felsefenin koruyucusu olan tanrıça Athena’nın evi olan Akropolis’i ziyaret ettiğinde, kapıdaki muhafız “Hakikaten, sen gelmeseydin, ben burayı kilitleyecektim” der. Kendisi MS 412'de İstanbul'da doğmuş, Lykia'da büyümüş, Atina'da Platon'un makamına oturmuştur. Onun Platon'un diyaloglarına yazdığı yorumları, sadece Platoncu geleneğin değil, bu geleneğe dolaylı ya da dolaysız bir şekilde sızan bütün bilgi birikiminin de göz kamaştırıcı bir görünümünü sunar.

Elinizdeki kitap Platon’un Kratylos’una yönelik bilinen ve günümüze ulaşan tek yorum olmasıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Kratylos'ta karşımıza çıkan ad(landırmay)a dair kökensel sorular, Platon’un “Kraytlos”una Yorum'da Proklos'un ontoteolojisinin kapısını açan anahtarlara dönüşürler. Kratylos'ta Sokrates'in hakkında oldukça çekinceli konuştuğu tanrı adları, Proklos'un sınır tanımayan yorum pratiğinde evrenin sırrını ifşa eden birer işaret fişeği haline gelirler.

Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa Sayısı: 3
84
ISBN: 978-975-995-703-2
Fiyatı: 18 TL
Felsefe Serisi 36

Saturday, February 27, 2016

HERAKLEITOS: TESTIMONIA-FRAGMENTA-IMITATIONES (İSTANBUL: DERGÂH YAYINLARI, FELSEFE SERİSİ 32) (ED.)

Herakleitos: Testimonia-Fragmenta-Imitationes 
2016, Herakleitos: Testimonia-Fragmenta-Imitationes (çev. Güvenç Şar - Erdal Yıldız; ed. Erman Gören). İstanbul: Dergâh Yayınları.

Herakleitos’un her bir fragmanı farklı felsefi, filololojik bağlamlarda ve farklı dönemlerde, çok çitli biçimlerde açıklanıp, anlaşılıp yorumlanmaya çalışılıyor. Herakleitos’un gizemli, karanlık ve kapalı, bazen de gereğinden açık olan sözleri, onu anlamaya nelik merakı arttırırken yeni düşünme tutamakları da sağlıyor. Bu bakımdan Herakleitos’un düşüncelerini anlamak için sadece onun fragmanlarının değil, aynı zamanda Herakleitos ile ilgili tanıklıkların ve taklitlerin de okuyucuyla buluşmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

Bu kitapta Diels-Kranz’ın Die Fragmente der Vorsokratiker başlıklı kitabının Herakleitos ile ilgili bölümünün tamamını yani Testimonia [Tanıklıklar]; Fragmenta [Fragmanlar]; Imitationes [Taklitler]’ini ilk kez eksiksiz olarak Eski Yunancadan Türkçeye çevirdik. Çevirimizin felsefe dünyamızda yeni düşünmelere kapı açması, yeni başlangıçlara olanak sağlaması dileğiyle...

Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa Sayısı: 343
ISBN: 978-975-995-683-7
Fiyatı: 18 TL
Felsefe Serisi 32

Wednesday, February 17, 2016

EXPLAINING THE DIVINE NAMES: APOLLO'S ETYMOLOGIES AS ONTO(-THEO)LOGICAL RIDDLES

HDS/CSWR Fellows' Gathering, February 17, 2016 at noon

"Explaining the Divine Names: Apollo's Etymologies as Onto(-theo)logical Riddles." was presented on Center for Studies of World Religions (CSWR), Cambridge, MA, on February 17, 2016 at noon.