Saturday, May 25, 2013

PINDAROS’TA AŞK BÜYÜSÜ: APHRODITE’NIN “DIVÂNE (EDEN) KUŞU” IYNKS’UN KERAMETI/LOVE MAGIC IN PINDAR: MIRACULOUS DEED OF APHRODITE'S "MAD(DENING) BIRD" IYNX

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu I
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Akdeniz Universitesi - Antalya.

"Pindaros’ta Aşk Büyüsü: Aphrodite’nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks’un Kerameti" başlıklı bildiri 24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 12:30'da Akdeniz Universitesi'de sunuldu.

Ancient Languages and Cultures Undergraduate and Graduate Symposium I
Department of Ancient Languages and Cultures
Akdeniz University - Antalya.

The paper entitled "Love Magic in Pindar: Miraculous Deed of Aphrodite's "Mad(dening) Bird" Iynx" was delivered in May 24th 2013 on Friday 12:30 in Akdeniz University in Antalya.