Friday, December 18, 2009

TARTIŞMALI BİR PAPİRÜS FRAGMANI OLARAK PMG 541: BİR YENİDEN OKUMA, ÇEVİRME VE YORUMLAMA DENEMESİ


Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541:
Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi

2009, “Tartışmalı Bir Papirüs Fragmanı Olarak PMG 541: Bir Yeniden Okuma, Çevirme ve Yorumlama Denemesi [As a Problematic Papyrus Fragment PMG 541: An Attempt of Rereading, Retranslating, and Reinterpreting]” Archaeology and Art 132: 39-48, Archaeology and Art Publications.

Özet
Bu makalenin temel amacı PMG 541’i, metin eleştirisi aracılığıyla günümüze ulaştığı son haline dayanarak, yeniden okumak, çevirmek ve yorumlamaktır. Bu yeniden okuma-çeviri-yorumlama süreci bizi alıp Simonides’ten çağdaşları Pindaros ve Bakkhylides’e, oradan da Bakkhylides’in “hakikat” [alatheia] kavrayışına ve sonrasında da Bakkhylides’te –özellikle ışık-karanlık metaforu odağında– ortaya çıktığını düşündüğümüz ve «“meziyet” [areta] > “zafer” [nika] > “hakikat” [alatheia] > “meziyet” [areta] > …» olarak formülleştirilebilecek döngüsel değerler dizisine kadar götürecektir.

Anahtar Kelimeler: Bakkhylides, döngü(sel), Epinikion Şiiri, “hakikat” [alatheia], “meziyet” [areta], Oxyrhynchus Papyrus, Pindaros, Simonides, “zafer” [nika].

As a Problematic Papyrus Fragment PMG 541:
An Attempt of Rereading, Retranslating, and Reinterpreting

Abstract
The main objective of this article is to reread, retranslate, and reinterpret the PMG 541, based on the latest version of the text through textual criticism. This process of rereading-retranslating-reinterpreting is going to carry us away from Simonides into Pindar and Bacchylides, from there to Bacchylidean notion of “truth” [alatheia], and then the circular paradigm which is deemed to have occured in our understanding –especially with focus on the light-darkness metaphor– in Bacchylides, can be formulized as «“excellence” [areta] > “victory” [nika] > “truth” [alatheia] > “excellence” [areta] > …».

Key Words: Bacchylides, circ(ular), Epinikion Poetry, “excellence” [areta], Oxyrhynchus Papyrus, Pindar, Simonides, “truth” [alatheia] “victory” [nika].

Wednesday, April 15, 2009

NAVISALVIA - SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2007: ARS POETIKA


Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak

2009, “Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’,” [Agitating Bacchylides' ‘Pool of Time’] in: Osman F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika. Istanbul: Archaeology and Art Publications, 20-38.

Monday, April 13, 2009

NAVISALVIA - SİNA KABAAĞAÇ’I ANMA TOPLANTISI 2006: MYTHOS

Rhodoslu Apollonios'ta Mythos'un Yeniden Okunması

2009, “Rhodoslu Apollonios’ta Mythos’un Yeniden Okunması.” [Re-reading Mythos in Apollonius Rhodius] in: Osman F. Akyol (ed.) (2009). Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos. Istanbul: Archaeology and Art Publications, 185-208.