Thursday, February 12, 2015

PLATON: SOKRATES'İN SAVUNMASI (ALFA-VERITAS DİZİSİ 5; GİRİŞ, YUNANCA METİN, ÇEVİRİ VE YORUM)


Platon: Sokrates'in Savunması
2015, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Gözden geçirilmiş ikinci basım, ilk basımı 2006, Eski Yunancadan Türkçeye çeviri ve yorum, Yunanca orijinal metinle birlikte).

MÖ 399'un ilkbaharında, yetmiş yaşındayken dinsizlik ve gençlerin ahlakını bozma suçlamalarıyla Atina'da mahkeme önüne çıkarılan Sokrates "sözleriyle değil işleriyle" kendini sa-vunur. Kendisini "ustalıkla" savunacak bir konuşmayı okumayı, öğrencilerinin ödeyeceği yüklü bir kefaleti ya da hayatının son günlerini sürgünde geçirmeyi reddederek bile isteye ölümüne yürür. 

Savunma yorumcular tarafından sıklıkla çok az, hatta hiçbir felsefi ana fikre sahip olmamakla eleştirilir.

Oysa yukarıda sunulan öykü Savunma'nın sadece kurgusal iskeletidir. Platon'un mahkeme önün çıkardığı Sokrates'in kendisinden çok, onun hakikati ortaya çıkarma yollandır. Hakikati araştırma yolları Sokrates'in ahlakının kurucu öğeleridir. Aslında Savunma diyalektiğin diyalektik bir gerekçelendirilmesini sunar. Platon'u: gözünde itham edilen de Sokrates'in uğruna öldüğü de bu yöntemdir. Sokretes'in yaşamı da ölümü d bu yöntemin başarısını ortaya koyar. 

Ebat: 12x20 cm
Sayfa Sayısı: 225
ISBN: 978-605-171-028-0
Fiyatı: 14 TL
Veritas Serisi 5