Saturday, November 14, 2015

ARKAİK YUNAN'DA ADLANDIRMA VE HAKİKAT (İSTANBUL: DERGÂH YAYINLARI, FELSEFE SERİSİ 30)

Arkaik Yunan'da Adlandırma Hakikat 
2015, Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat. İstanbul: Dergâh Yayınları.  

Dil, düşüncenin eviyse şayet, deyiş yerindeyse, adlar da tuğlalarıdır. İnsan kendi duvar örme ustalığına o kadar güvenemez aslında; ama derme çatma da olsa tuğlaları dizmekten vazgeçemez. Her seferinde tanımlamak, beklentilerimizi ifade etmek, yüceltmek ya da yermek için adlandırırız, hatta yeniden adlandırırız. Yeni doğmuş bir bebeğe adını koyarken, yakın arkadaşımıza lakap takarken, namlı bir sokağın adını değiştirirken, kökensel bir adlandırma itkisinin varisleri olarak davranırız. Bu kökensel miras, medeniyetler ötesi bir bakış açısıyla Arkaik Yunan'a kadar geri götürülebilir.

Yunan şairi, düşünürü, sokaktaki insanı, dönemin meskûn dünyasına yayılan kendi toplumsal yaşamını yansıtan bir evrensel dil oluşturmak adına çocuğunu, sokağını, icat ettiği aleti, yarattığı eseri, kutsal ve dünyevi olanı, kısacası her şeyi adlandırırdı. Öte yandan, Yunan'ın her yerinde iz bırakan “rekabet” (agôn) kültürü bağlamında bu adlandırma yönelimi özel bir tarz kazanmıştır. Yunan şairi galip gelen kişiyi “övmek” için özel bir düzenek olarak adlardan yararlanırdı. Pindaros bu düzeneği şiirsel bir hakikati inşa etmek adına ustalıkla kullanmış; Platon gibi, Pindaros'un dizeleriyle büyüyen çocuklar ise bu hakikatin adlarla bağlantısını Kratylos diyaloğunda yeniden masaya yatırmıştır. Bugün hâlâ dizmeye çalıştığımız tuğlaların büyüsüne kapılıyorsak, kulağımızda kalan şairin sesinin etkisi altındayız demektir. 

Ebat: 16,5x23,5 cm
Sayfa Sayısı: 464
ISBN: 978-975-995-667-7
Fiyatı: 32 TL
Felsefe Serisi 30

Saturday, August 29, 2015

"GÜLER YÜZLÜ BİR KÜLTÜR"ÜN DEVAMLILIĞI: İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KÜTÜPHANESİ EMEKTAR KÜTÜPHANECİSİ HAVVA KOÇ'LA SÖYLEŞİ [THE CONTINUITY OF "A SMILING CULTURE": AN INTERVIEW WITH HAVVA KOÇ, THE VETERAN LIBRARIAN OF THE LIBRARY OF ISTANBUL ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS]

"Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi [The Continuity of "a Smiling Culture": An Interview with Havva Koç, the Veteran Librarian of the Library of Istanbul Archaeological Museums]" Arkeoloji ve Sanat 149 (May-August 2015): 185-199.

Wednesday, August 5, 2015

PINDAROS: BÜTÜN ZAFER ŞARKILARI (YAPI KREDİ-KAZIM TAŞKENT KLASİK YAPITLAR DİZİSİ 92; GİRİŞ, ÇEVİRİ VE NOTLAR)

Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları
2015, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları (Giriş, Eski Yunancadan Türkçeye çeviri ve notlar). 

Pindaros (MÖ 518-438), lirik şiirler arasında yapıtları en iyi şekilde korunarak günümüze kadar gelen Yunan şairdir. Bütün Zafer Şarkıları ise bu türün (epinikion) ulaşabildiğimiz en geniş külliyatını oluşturur. Thebailı soylu bir aileye mensup olan Pindaros, yaşadığı dönemde en zorlu rakipleri olan Keoslu Simeonides ve onun yeğeni Bakkhylides ile girdiği zorlu şiirsel rekabetle nam salmıştır. Şiirlerinde yoğun şekilde kullandığı dramatik öğelerin parlaklığı büyük hayranlık kazanmasına ve Horatius, Catullus gibi Latin şiirinin öncü şairleri tarafından model alınmasına yol açmıştır. Zafer şarkılarında başvurulan mitler takip edilebilecek bir niteliğe sahip olsa da kullanılan yoğun metaforik dil, şiirsel biçimi zorlayan üslup ve özdeyişlerin derinliği şarkılara nüfuz edilmesi için okuyucunun da çabasını gerektirir. 

Ebat: 13.5 x 21 cm
Sayfa Sayısı: 312
ISBN: 978-975-08-3366-3
Fiyatı: 26 TL
Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Serisi 92

Wednesday, July 22, 2015

SAPPHO'NUN SESİ VE "AKICI ÜSLUP"


Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"

2015, "Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"." Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 41-49.

Monday, June 22, 2015

KOLOPHON’LU YA DA SMYRNA’LI MIMNERMOS’TAN (MÖ 7. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI) PARÇALAR [SOME FRAGMENTS FROM MIMNERMUS OF COLOPHON OR SMYRNA (THE SECOND HALF OF 7th CENTURY BCE)]


"Kolophon’lu ya da Smyrna'lı Mimnermos‘tan (MÖ 7. Yüzyılın İkinci Yarısı) Parçalar [Some Fragments from Mimnermus of Colophon or Smyrna (the Second Half of 7th Century BCE)]." in: Şiir ve İnşâ 6 (June-July-August - Summer 2015): 5-6.

Thursday, February 12, 2015

PLATON: SOKRATES'İN SAVUNMASI (ALFA-VERITAS DİZİSİ 5; GİRİŞ, YUNANCA METİN, ÇEVİRİ VE YORUM)


Platon: Sokrates'in Savunması
2015, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Gözden geçirilmiş ikinci basım, ilk basımı 2006, Eski Yunancadan Türkçeye çeviri ve yorum, Yunanca orijinal metinle birlikte).

MÖ 399'un ilkbaharında, yetmiş yaşındayken dinsizlik ve gençlerin ahlakını bozma suçlamalarıyla Atina'da mahkeme önüne çıkarılan Sokrates "sözleriyle değil işleriyle" kendini sa-vunur. Kendisini "ustalıkla" savunacak bir konuşmayı okumayı, öğrencilerinin ödeyeceği yüklü bir kefaleti ya da hayatının son günlerini sürgünde geçirmeyi reddederek bile isteye ölümüne yürür. 

Savunma yorumcular tarafından sıklıkla çok az, hatta hiçbir felsefi ana fikre sahip olmamakla eleştirilir.

Oysa yukarıda sunulan öykü Savunma'nın sadece kurgusal iskeletidir. Platon'un mahkeme önün çıkardığı Sokrates'in kendisinden çok, onun hakikati ortaya çıkarma yollandır. Hakikati araştırma yolları Sokrates'in ahlakının kurucu öğeleridir. Aslında Savunma diyalektiğin diyalektik bir gerekçelendirilmesini sunar. Platon'u: gözünde itham edilen de Sokrates'in uğruna öldüğü de bu yöntemdir. Sokretes'in yaşamı da ölümü d bu yöntemin başarısını ortaya koyar. 

Ebat: 12x20 cm
Sayfa Sayısı: 225
ISBN: 978-605-171-028-0
Fiyatı: 14 TL
Veritas Serisi 5

Monday, January 5, 2015

PLATON: SOKRATES'İN SAVUNMASI (ALFA-FELSEFE SERİSİ 39; GİRİŞ, ÇEVİRİ VE YORUM)


Platon: Sokrates'in Savunması
2015, Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Alfa Yayınları (Gözden geçirilmiş ikinci basım, ilk basımı 2006, Eski Yunancadan Türkçeye çeviri ve yorum).

MÖ 399'un ilkbaharında, yetmiş yaşındayken dinsizlik ve gençlerin ahlakını bozma suçlamalarıyla Atina'da mahkeme önüne çıkarılan Sokrates "sözleriyle değil işleriyle" kendini sa-vunur. Kendisini "ustalıkla" savunacak bir konuşmayı okumayı, öğrencilerinin ödeyeceği yüklü bir kefaleti ya da hayatının son günlerini sürgünde geçirmeyi reddederek bile isteye ölümüne yürür. 

Savunma yorumcular tarafından sıklıkla çok az, hatta hiçbir felsefi ana fikre sahip olmamakla eleştirilir.

Oysa yukarıda sunulan öykü Savunma'nın sadece kurgusal iskeletidir. Platon'un mahkeme önün çıkardığı Sokrates'in kendisinden çok, onun hakikati ortaya çıkarma yollandır. Hakikati araştırma yolları Sokrates'in ahlakının kurucu öğeleridir. Aslında Savunma diyalektiğin diyalektik bir gerekçelendirilmesini sunar. Platon'u: gözünde itham edilen de Sokrates'in uğruna öldüğü de bu yöntemdir. Sokretes'in yaşamı da ölümü d bu yöntemin başarısını ortaya koyar. 

Ebat: 12x20 cm
Sayfa Sayısı: 180
ISBN: 978-605-171-005-1
Fiyatı: 10 TL
Felsefe Serisi 39