Saturday, November 1, 2014

PINDAROS’UN ON BİRİNCİ NEMEA ŞARKISI: ARKAİK ÇAĞDA POLİTİK İKTİDARIN VE ZAFERİN SINIRLARI

Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı:
Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları

 
2014, “Pindaros’un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağda Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları.” şurada: Ç. Akşit - S. Kalaycıoğulları - R. Kayapınar - C. Üstünel Keyinci - R. Öztürk (eds.) (2014). In Memoriam Filiz Öktem. Ankara: Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 95-112.