Saturday, August 29, 2015

"GÜLER YÜZLÜ BİR KÜLTÜR"ÜN DEVAMLILIĞI: İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KÜTÜPHANESİ EMEKTAR KÜTÜPHANECİSİ HAVVA KOÇ'LA SÖYLEŞİ [THE CONTINUITY OF "A SMILING CULTURE": AN INTERVIEW WITH HAVVA KOÇ, THE VETERAN LIBRARIAN OF THE LIBRARY OF ISTANBUL ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS]

"Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi

2015, ""Güler Yüzlü Bir Kültür"ün Devamlılığı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi Emektar Kütüphanecisi Havva Koç'la Söyleşi [The Continuity of "a Smiling Culture": An Interview with Havva Koç, the Veteran Librarian of the Library of Istanbul Archaeological Museums]" Arkeoloji ve Sanat 149 (May-August 2015): 185-199.

Wednesday, August 5, 2015

PINDAROS: BÜTÜN ZAFER ŞARKILARI (YAPI KREDİ-KAZIM TAŞKENT KLASİK YAPITLAR DİZİSİ 92; GİRİŞ, ÇEVİRİ VE NOTLAR)

Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları
2015, Pindaros: Bütün Zafer Şarkıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları (Giriş, Eski Yunancadan Türkçeye çeviri ve notlar). 

Pindaros (MÖ 518-438), lirik şiirler arasında yapıtları en iyi şekilde korunarak günümüze kadar gelen Yunan şairdir. Bütün Zafer Şarkıları ise bu türün (epinikion) ulaşabildiğimiz en geniş külliyatını oluşturur. Thebailı soylu bir aileye mensup olan Pindaros, yaşadığı dönemde en zorlu rakipleri olan Keoslu Simeonides ve onun yeğeni Bakkhylides ile girdiği zorlu şiirsel rekabetle nam salmıştır. Şiirlerinde yoğun şekilde kullandığı dramatik öğelerin parlaklığı büyük hayranlık kazanmasına ve Horatius, Catullus gibi Latin şiirinin öncü şairleri tarafından model alınmasına yol açmıştır. Zafer şarkılarında başvurulan mitler takip edilebilecek bir niteliğe sahip olsa da kullanılan yoğun metaforik dil, şiirsel biçimi zorlayan üslup ve özdeyişlerin derinliği şarkılara nüfuz edilmesi için okuyucunun da çabasını gerektirir. 

Ebat: 13.5 x 21 cm
Sayfa Sayısı: 312
ISBN: 978-975-08-3366-3
Fiyatı: 26 TL
Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Serisi 92