Saturday, July 5, 2014

YAKINDOĞU KÖKENLİ YILAN MOTİFİNİN YUNAN-ROMA DİNİNDEKİ ALIMLANIŞI

2014, “Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı.” şurada: E. Gürsoy Naskali (ed.) (2014). Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 5-52.